logo nội thất F+

Văn phòng Biga Group

Khách hàng
Biga Groub

Thời gian

2021

Lĩnh vực

Văn phòng

Địa điểm

Băc Ninh, Việt Nam
  • Khách hàng: Biga Group
  • Lĩnh vực: Sản xuất và thi công Panel Hàn Quốc
  • Địa điểm: Bắc Ninh, Việt Nam
  • Hạng mục triển khai: Cung cấp đồ rời cho trụ sở văn phòng

Các dự án nổi bật