logo nội thất F+

Văn phòng MB Bank – Cầu Giấy, Hà Nội

Khách hàng
MB Bank

Thời gian

2021

Lĩnh vực

Văn phòng

Địa điểm

Cầu Giấy, Hà Nội
  • Khách hàng: MB Bank
  • Lĩnh vực: Tài chính
  • Địa điểm: 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Hạng mục triển khai: Cung cấp nội thất rời cho văn phòng làm việc

Các dự án nổi bật

2021