logo nội thất F+

Nhà máy Koyu Textile Việt Nam

Khách hàng
Nhà máy Koyu Textile Việt Nam

Thời gian

2023

Lĩnh vực

Văn phòng

Địa điểm

Nghi Lộc, Nghệ An
  • Khách hàng: Nhà máy Koyu Textile Việt Nam
  • Lĩnh vực: Thương mại- sản xuất
  • Địa điểm: Nghi Lộc, Nghệ An
  • Hạng mục triển khai: Thiết kế – Thi công nội thất văn phòng

Các dự án nổi bật

2021