logo nội thất F+

Văn phòng Sam Sung SDS-63 Hoàng Cầu, Hà Nội

Khách hàng
SamSung Việt Nam

Thời gian

2021

Lĩnh vực

Văn phòng

Địa điểm

Hà Nội, Việt Nam
  • Khách hàng: Samsung SDS
  • Lĩnh vực: Công nghệ
  • Địa điểm: 36 Hoàng Cầu – Hà Nội
  • Diện tích văn phòng: 2400m2
  • Hạng mục triển khai: Thiết kế – Thi công văn phòng Samsung SDS tại tầng 12A và tầng 14

Các dự án nổi bật

2021