logo nội thất F+

Trung tâm IT Mobifone – Cầu Giấy, Hà Nội

Khách hàng
Trung tâm Mobifone IT

Thời gian

2022

Lĩnh vực

Văn phòng

Địa điểm

Cầu Giấy, Hà Nội
  • Khách hàng: Mobifone
  • Lĩnh vực: Công nghệ
  • Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội
  • Hạng mục triển khai: Cung cấp đồ rời cho văn phòng

Các dự án nổi bật

2021