logo nội thất F+

Văn phòng làm việc Vietnam Airline – 200 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội

Khách hàng
Vietnam Airline

Thời gian

2020

Lĩnh vực

Văn phòng

Địa điểm

Long Biên, Hà Nội
  • Khách hàng: Vietnam Airline
  • Lĩnh vực: Hàng không
  • Địa điểm: 200 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
  • Hạng mục triển khai: Cung cấp đồ rời cho trụ sở văn phòng

Các dự án nổi bật

2021